top of page

Nytt miljöhusFöreningen har ett miljöhus med en egen källsortering på framsidan närmast Tullgatan. Koden och nyckel är densamma som till ytterdörrarna. Alla sopor ska källsorteras i största möjliga mån. Följ instruktioner i miljöhuset om du är osäker var du ska sortera. De sopor som inte kan källsorteras slängs i tunnorna för hushållsavfall. Förpacka soporna väl och inte exempelvis slänga hela kartonger utan att först riva sönder dem i småbitar, eller pressa ihop dem. Större kartonger och större mängder av kartong från exempelvis IKEA lämnas separat vid återvinningscentral. Bygg- och flyttsopor och större föremål, men även miljöfarligt avfall som lysrör, färgrester och andra kemikalier kan även lämnas till SYSAVs anläggningar på Gunnesbo och Gastelyckan.

Commentaires


bottom of page