top of page

ATT BO I BOSTADSRÄTT

När du köper en bostadsrätt är det viktigt att vara medveten om att du köper nyttjanderätten till lägenheten och att du blir medlem i föreningen. Detta innebär att du har ett ansvar för föreningen och huset som helhet. Det är inte som att bo i en hyresrätt där det finns en hyresvärd som förvaltar huset. När du köper en bostadsrätt blir du själv en av husets förvaltare.

 

En bostadsrättsförening behöver en styrelse med minst tre medlemmar.

Om det inte går att få ihop en styrelse i föreningen måste föreningen träda i likvidation, dvs. upplösas.

Därför är det viktigt att du som flyttar in är beredd att engagera dig i föreningsverksamheten. 

Vi tillåter att bostadsrättshavares barn bor i lägenheten. ”Familjeboende” begränsas inte i tid och den boende kan (och bör) överta rollen som medlem, delta på föreningens möten och sitta i styrelsen, dock krävs en skriftlig anmälan för detta. 

Föreningen har två årliga husfixarträffar då vi förväntar oss att alla boende deltar och hjälps åt att ta hand om fastigheten och trädgården. Det är också viktigt att en representant för varje lägenhet deltar i våra föreningsmöten som hålls minst en gång om året under våren.

PRAKTISK 

INFORMATION

Överlåtelse av en bostadsrätt kan ske genom tex försäljning, byte eller gåva, och innebär att äganderätten övergår till en annan person. Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in.

 

Föreningen rekommenderar starkt att köparen genomför en besiktning och går igenom lägenheten noga. Du blir själv ansvarig för eventuella brister i lägenheten när du köpt den. Använd gärna våra stadgar för att se vad du själv som medlem ansvarar för att åtgärda och vad föreningen har ansvar för. Alla medlemmar är skyldiga att ha en särskild bostadsrättsförsäkring som täcker uppkomna skador. I varje lägenhet ska också finnas en fungerande brandvarnare för att uppfylla brandmyndigheternas krav. Var noga med att lämna dina kontaktuppgifter till styrelsen så att de lätt kan kontakta dig.

 

I vår förening vill styrelsen hälsa alla nya medlemmar välkomna genom att träffas, kanske bjuda på en fika och ge dig den information du behöver om föreningen och huset. Hör därför av dig till styrelsen och meddela när du kommer flytta in och gärna när du har möjlighet att träffa oss. 

 

Nedan hittar du föreningens detaljerade policy för överlåtelse av bostadsrätt, relevant information till mäklare, ansökan om medlemskap om överlåtelse inte sker genom mäklare, och även information om renoveringar och förbättringar.

FÖR MÄKLARE

bottom of page